Privacybeleid

Leros BV respecteert uw privacy en verwerkt u persoongegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de verwerking van persoongegevens die van toepassing zijn op elektronisch marketing.

Bedrijfsgegevens

Leros B.V.
Rijnstraat 47-49
5347 KN Oss
Tel: +31 (0)412-623215
KVK: 16021291
BTW nr: NL003994508B01
Email: verkoop@leros.nl
Website: www.leros.nl

Leros B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zaken met ons heeft gedaan of geïnteresseerd bent (geweest) in onze producten en/of diensten.

Doel van verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van bestellingen
  • Het uitvoeren van de overeenkomst indien dit van toepassing is
  • Het verwerken van betalingen
  • Het onderhouden van een commerciële relatie en marketing
  • Het bieden van technische ondersteuning op verzoek van klant
  • Het naleven van wettelijke verplichtingen

Persoonlijke informatie

Wij slaan de volgende informatie van u op:

  • Algemene persoonsgegevens zoals naam en geslacht
  • Adres en email adres ten behoeve van correspondentie
  • De relatie tot uw organisatie, eventueel inclusief functie en afdeling
  • Debiteur- en crediteurgegevens indien er een factuurrelatie aanwezig is

Delen met anderen

Leros B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende bestelling relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies

Indien u een account heeft voor onze website en u logt in, dan wordt gebruik gemaakt van tijdelijke cookies om u de mogelijkheid te bieden om bestellingen te plaatsen. Indien u hierbij gebruik maakt van de functie ‘Herinner mij’, dan wordt daarvoor ook een tijdelijke cookie gebruikt.

Beveiliging

Wij nemen passende (beveiligings-)maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen. Onze medewerkers hebben enkels toegang tot informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Leros BV of die van een derde partij indien u gebruik maakt van ons online bestelportaal.

Rechten

Indien u klant bij ons bent of contact met ons hebt gehad, kunt u een verzoek indienen voor een overzicht van de persoonlijke informatie die we van u hebben vastgelegd. Tevens kunt u een verzoek indienen voor het verwijderen van deze data. Dit verzoek kan enkel uitgevoerd worden voor data die niet verplicht bewaard hoeft te worden vanwege administratieve, wettelijke of beveiligingsbepalingen.