MVO

Eerste milieuvriendelijke Cradle to Cradle toiletpapier
Van Houtum heeft als eerste bedrijf ter wereld volledig biologisch afbreekbaar toiletpapier geproduceerd. Daartoe heeft de papierproducent het Cradle to Cradle-certificaat ontvangen van het Amerikaanse bureau MBDC. Het hygiënisch papier is gemaakt van 100 procent recycled papier en was al voorzien van het FSC-recycled keurmerk en het Europees Ecolabel.

MBDC is het bureau van Michael Braungart en William McDonough, de grondleggers van Cradle to Cradle (C2C, van wieg tot wieg). De kern van deze filosofie is dat afval voedsel is. Bij de Cradle to Cradle-filosofie worden grondstoffen van producten oneindig hergebruikt of biologisch afgebroken en teruggegeven aan de natuur. Zo is het mogelijk de spiraal van uitputting van natuurlijke voorraden, van verspilling en van vervuiling te doorbreken.

Productieproces
Conform het principe van Cradle to Cradle heeft van Van Houtum handdoek- en toiletpapier ontwikkeld dat volledig geschikt is voor de biologische kringloop. In het productieproces van hygiënisch papier worden diverse chemicaliën toegepast om enerzijds het proces in goede banen te leiden en anderzijds de producten specifieke eigenschappen te geven.
De grondstof – recycled papier – en de ingezette chemicaliën zijn door EPEA in detail onderzocht op tal van eigenschappen, zoals aanwezige verontreinigingen, maar ook op biologische afbreekbaarheid. Stoffen die niet voldoen aan de strenge criteria zijn vervangen. Met als resultaat het eerste hygiënische papier ter wereld dat na gebruik, zonder enige schadelijke effecten voor het milieu, aan de biologische kringloop kan worden toegevoegd.

Satino Black:
Onder de merknaam Satino Black wordt 100% recycled papier verwerkt tot o.a. toiletpapier en papieren handdoekjes. Door jarenlang continu de milieuprestaties te verbeteren, behoren CO2 emissie, water- en energieverbruik tot de laagste ter wereld in de sector. Waar gangbare energiecentrales die gestookt worden op kolen en gas een rendement van circa 50%-60% behalen kan Van Houtum met een eigen warmtekrachtcentrale een energetisch rendement van meer dan 80% behalen. Zowel de elektriciteit als de vrijgekomen warmte worden efficiënt gebruikt tijdens het productieproces. Het benodigde water wordt maximaal in kringloop gehouden, waardoor het verbruik ver onder het branchegemiddeld ligt. Chemie die nodig is om papier te produceren is omgezet naar biologisch afbreekbare hulpstoffen waardoor geen schadelijke stoffen in het milieu kunnen achterblijven (Cradle to Cradle). De reststoffen die ontstaan bij het recyclen (korte papiervezels, kalk etc.) worden als grondstof aangeleverd aan een nabijgelegen kartonfabriek, die vervolgens de kartonnen dozen produceert voor het Satino Black toiletpapier en papieren handdoekje.